Lösullsisolering: En effektiv åtgärd för att skydda mot radon

maj 29, 2023

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i våra hem. En hög exponering för radon kan vara farlig för vår hälsa och kopplas till lungcancer. För att minska risken för radoninträngning och skydda våra bostäder har lösullsisolering blivit en populär och effektiv metod. I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med lösullsisolering och hur den kan skydda mot radon.

Vad är lösullsisolering?

Lösullsisolering är en typ av isolering som vanligtvis består av återvunna material såsom glasfiber eller cellulosa. Det appliceras genom att blåsa in isoleringsmaterialet i väggar, golv eller takhålor för att skapa ett tätt lager av isolering. Lösullsisolering har blivit alltmer populärt på grund av dess många fördelar, inklusive dess förmåga att skydda mot radon.

Hur skyddar lösullsisolering mot radon?

Lösullsisolering kan på flera sätt hjälpa till att skydda mot radon:

 1. Barriäreffekt: Lösullsisolering skapar en fysisk barriär mellan marken och inomhusmiljön. Genom att fylla utrymmen i väggar och tak med isoleringsmaterialet förhindrar det radongasen från att tränga in i bostaden. Detta minskar radonexponeringen avsevärt.
 2. Tätning av sprickor och hål: Lösullsisolering har förmågan att fylla sprickor och hålrum, vilket minskar möjligheterna för radon att tränga in genom små öppningar i byggnadsstrukturen. Genom att täta dessa potentiella vägar kan lösullsisoleringen effektivt minska radoninträngningen.
 3. Isolering av källare och grundmurar: Källare och grundmurar är vanliga ingångspunkter för radon. Genom att applicera lösullsisolering på dessa områden kan man minska risken för att radon kommer in i bostaden genom dessa sårbara platser. Lösullsisoleringen fungerar som en barriär mellan marken och bostadens inomhusmiljö och minskar därmed risken för radoninträngning.

Utöver dess förmåga att skydda mot radon har lösullsisolering flera andra fördelar

 1. Energieffektivitet: Lösullsisolering har utmärkta termiska egenskaper, vilket hjälper till att bevara värmen inomhus under kalla månader och hålla borta värmen under varma månader. Detta resulterar i minskad energiförbrukning och lägre uppvärmnings- och kylkostnader.
 2. Ljudisolering: Lösullsisolering har också god ljudabsorberande förmåga, vilket kan minska ljudöverföring mellan olika rum eller från utomhusmiljön. Det skapar en tystare och mer behaglig inomhusmiljö.
 3. Brandsäkerhet: Lösullsisolering kan bidra till att fördröja spridningen av eld i händelse av en brand. De flesta lösullsisoleringsmaterial är behandlade med brandskyddsmedel för att minska risken för brand och förhindra att elden sprider sig snabbt.
 4. Hållbarhet och miljövänlighet: Lösullsisolering tillverkas vanligtvis av återvunna material, vilket minskar mängden avfall och minskar belastningen på miljön. Dessutom är isoleringsmaterialet ofta icke-allergent och inte giftigt, vilket gör det säkert att använda och hantera.

Lösullsisolering är en effektiv metod för att skydda bostäder mot radon. Dess förmåga att skapa en fysisk barriär, täta sprickor och isolera källare och grundmurar minskar risken för radoninträngning. Dessutom erbjuder lösullsisolering fördelar som energieffektivitet, ljudisolering, brandsäkerhet och hållbarhet. Genom att välja lösullsisolering som en isoleringslösning kan man skapa en säker och bekväm inomhusmiljö samtidigt som man minskar risken för radonrelaterade hälsoproblem.

lösullsisolering uppsala 2022

Fler åtgärder för radonsanering i Stockholm

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan tränga in i byggnader från marken och kan vara skadlig för hälsan vid höga koncentrationer. För att minska radonhalten i ett hem eller en byggnad finns det specifika åtgärder som kan vidtas.

För att skydda mot radon krävs det att man vidtar åtgärder för att förhindra att gasen tränger in i byggnaden. Här är några exempel på åtgärder som kan hjälpa till att minska radonhalten:

 1. Täta sprickor och hål i golv, väggar och fundament för att förhindra radoninfiltration.
 2. Installera radonsugsystem, som aktivt drar ut radongasen från marken och ventilerar ut den.
 3. Se till att ventilationssystemet är korrekt konstruerat och fungerar effektivt för att minska radonhalten inomhus.
 4. Använda radonmembran eller radonspärrar vid byggandet av en ny byggnad för att förhindra att radongasen tränger igenom byggnadsmaterialen.

Isolering kan indirekt hjälpa till att minska radonhalten genom att förhindra att radongasen tränger in i byggnaden genom små sprickor och hål i väggarna eller golvet. Det är dock viktigt att komma ihåg att isolering ensam inte utgör en tillräcklig åtgärd för att skydda mot radon. Det är rekommenderat att genomföra en radonmätning för att fastställa radonhalten och vidta lämpliga åtgärder baserat på resultaten av mätningen. 

Läs mer om radonsanering Stockholm här

Läs mer om radonmätning Stockholm här

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu