Isolering och fukt – när krävs avfuktningsteknik

oktober 28, 2022

Ibland hör man att man ska vara försiktig med att isolera för då kan man få problem med fukt och mögel vilket kräver avfuktningsteknik. Sanningen är ... att det är komplicerat. Mögel finns i princip överallt omkring oss, men vi varken ser eller uppfattar det om det inte gått ganska långt. Mögelsporer ligger i träda under många år i väggar, tak och golvbjälklag. Det ställer inte till särskilt mycket problem för oss heller.

Isolering som sätt i passager där luft passerar blir som luftfilter som fångar upp mycket damm och partiklar. Tillför man fukt så kan det bli en grogrund för bakterieangrepp och mögel.

Avfuktningsteknik och isolering

Kan mögel växa på isolering?

Om man tänker på isolering från Rockwool, Gullfiber, Paroc m.fl så tillsätts ämnen som fenol, harts, formaldehyd, ibland även olja och annat för att binda fibrerna. Rent generellt är detta en yta som mögel inte trivs särskilt bra på. Men med tiden samlas damm, träflis och andra partiklar på isoleringen. Dessutom kan små ytor i luftpassagerna vara exponerade, som är mer känsliga för fukt och mögelsporer.

Avfuktningsteknik vid lösullsisolering

Det finns större risk för fuktproblem om ett hus är kallställt en längre tid för isolering. Det beror på att kall luft gör att fukt sätter sig på material (medan varm luft ökar fuktigheten i luften). I ett kallt hus tillåts isoleringen att binda fukt, vilket gör att mögelangrepp kan uppstå ganska snabbt i väggar, golv och tak/vind. När sedan värmen sätts på vandrar luften och bär med sig potentiellt skadliga partiklar och gaser genom de luftpassager som finns. Sommarstugor och fritidsboenden är således ofta mer utsatta.

Lösullsisolering görs ofta som en tilläggsisolering i ett redan uppvärmt hus. Genom att låta en saneringsfirma göra isoleringsjobbet finns kunskapen och kompetensen om risker med fukt med i bilden.

Om du är intresserad av förebyggande åtgärder mot fukt vid renovering kan vi rekommendera att kika på vår systersajt Ventilerade Golv Uppsala, som tipsar om mekaniskt ventilerade golv som förebygger fuktproblem genom en fuktspalt som låter luft cirkulera under golvskiktet.

Mer information om avfuktningsteknik

Mer information om mögelutredning

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu