Rätt utförd isolering kan göra underverk

Såväl vind, golv och väggar kan isoleras med lösull och resultatet blir riktigt bra.
Läs vidare
isolera vindar väggar och golv

Isolering är förnuftigt och lönsamt!

Vi utför isoleringar på såväl nya byggnader som tilläggsisoleringar på befintliga byggnader. Vårt arbete präglas av kvalitet i alla led och därför är det självklart för oss att använda oss av de senaste och bästa produkterna som finns på marknaden. Jämför gärna vårat erbjudande när du ska isolera vind, väggar eller golv i din fastighet i Uppsala med omnejd.

En tilläggsisolering är mycket fördelaktigt ur många olika aspekter. När du tilläggsisolerar gör du en investering, för din egen plånbok och ditt välbefinnande. Samtidigt gör du en insats för miljön.

En tilläggsisolering kan göras på:

  • vind
  • tak
  • väggar
  • golv

Isolera din vind idag

Idag sprutas alla vindsbjälklag med lösull. Genom att isolera med modern teknik och maskinell utrustning görs stora kostnadsbesparingar för både byggare och husägare. Oftast sprutas den plana delen på vindsbjälklaget till en tjocklek på mellan 400–700 mm.

Metoden med att spruta lösull är effektiv och ger en helt skarvlös isolering. Tjockleken kan väljas helt fritt och man är inte beroende av fasta centrumavstånd på takstolarna.

På vindsbjälklag använder vi olika typer av material, beroende på kundens önskemål och konstruktionens beskaffenhet.

Tilläggsisolering av kalla golv med liten åverkan

Med liten åverkan på golvbeläggningen (Ø 25 mm hål) injicerar vi cellulosa i förborrade hål. Tilläggsisoleringen sprutas in under tryck för att säkerställa att ingen sättning kan ske i materialet. Håltagning sker i varje bjälklagsfack utmed golvkanten. Vi avslutar arbetet med att sätta igen hålen med anpassade pluggar (parkettplugg i parkettgolv o.s.v.). Finns det klistrade mattor lagas dessa efter sprutning.

I våtutrymmen utförs normalt inte dessa åtgärder p.g.a. läckagerisk. I vissa fall kan åtgärden då ske underifrån.

Vi utför denna åtgärd i bebodda hus/lägenheter utan att kunden behöver flytta ut under tiden. Kunden behöver endast flytta in möbler från ytterkanterna. För en normalvilla färdigställs arbetet oftast under en arbetsdag. Arbetet kan utföras året runt.

Vi hjälper dig att isolera dina väggar

Genom att använda lösull i ytterväggar slipper snickaren all hantering och flyttning av isolering på byggarbetsplatsen och frigör samtidigt tiden till produktivt snickeriarbete. Dessutom erhålls god utfyllnad i alla konstruktioner, helt oberoende av regelavstånd!

Bygg som vanligt och isolera sen med lösull i väggen!

Idag byggs de allra flesta ytterväggar med en liggande glespanel på insidan av väggreglarna. Denna lösning rekommenderar vi även när ytterväggarna ska lösullsisoleras.

En fördel med denna typ av konstruktion är möjligheten att både känna och se utfyllnadsgraden i samband med lösullsinstallationen. Dessutom kan eldragning ske enkelt - ingen borrning eller håltagning av tätskikt behöver ske av elinstallatören.

Bra isoleringsvärde

Vi erbjuder flera olika typer av lösull - glasull, stenull och cellulosa. Alla produkttyper har bra isoleringsvärde. Vilken typ av lösull ska man då välja? Ja, det kan bero på flera saker. En grundläggande krav från vår sida är att alltid använda material som fungerar i det aktuella projektet och i de konstruktioner som ska isoleras. Ibland hjälper vi kunden att välja och ibland har du som kund egna önskemål.

Produktionstekniska fördelar

Byggaren slipper också att hantera och lagra skrymmande isolering på arbetsplatsen. Detta är idag ett stort problem då det är stora isoleringsvolymer i dagens hus. Använder man lösull i ytterväggarna slipper man all manuell hantering och vi sprutar lösullen från lastbilen, via slang, rätt in i väggen. Utan spill!

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu